Publikacje pokonferencyjne

ΣΧΟΛΗ. Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności. Hortus in Urbe. Roślina w starożytności, red. Hanna Rajfura, Filip Taterka, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2019, 178 s.

Schole_14_2019

XIII Studencka Konferencja Starożytnicza „Cantata quae nescierim melius”. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności (Kraków 2017)

 • Malwina Brachmańska, Duże zwierzęta kotowate w kręgu magii apotropaicznej – egipskie różdżki (s. 9–32)
 • Aleksandra Grzegorska, Magia, medycyna, religia – problemy interpretacyjne na przykładzie brązowych węży z obszaru Kanaanu (s. 33–41)
 • Mateusz Napierała, Apotropaiczne różdżki – fenomen Średniego Państwa (s. 43–58)
 • Marcin Stankiewicz, London Oriental Manuscript 6172 – „klątwa teściowej” (s. 59–67)
 • Ilona Szewczyk, „Pobożność” czarownicy. Między magią a religią w literaturze grecko-rzymskiej na wybranych przykładach (s. 69–79)

XIV Studencka Konferencja Starożytnicza „Hortus in Urbe”. Roślina w starożytności (Poznań 2018)

 • Malwina Brachmańska, Co zjadało zbiory? O występowaniu i zwalczaniu szkodników w egipskim rolnictwie i w miejscach przechowywania upraw (s. 83–109)
 • Iwona Feier, Marta Pietruszka, Dieta roślinna starożytnych Rzymian. Badania botaniczne w Modenie (północne Włochy) (s. 111–123)
 • Mieszek Jagiełło, Is pišriapotropaion i abortivum (s. 125–134)
 • Aneta Liwerska, Rośliny lecznicze w Świętych mowach Eliusza Arystydesa (s. 135–143)
 • Cezary Namirski, Rolnictwo w gospodarce kultury nuragicznej na Sardynii w środkowej i późnej epoce brązu (s. 145–162)
 • Marcin Stankiewicz, Mirra, kadzidło i por. Roślinne komponenty materialne koptyjskiej magii miłosnej (s. 163–178)

ΣΧΟΛΗ. Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności, red. Dominika Lewandowska, Hanna Rajfura, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2017, 129 s.

[PDF]

Schole_2017

XI Studencka Konferencja Starożytnicza Ziemia obiecana (Łódź 2015)

 • Barbara Kokurewicz, Indyjski Olimp, czyli mityczne góry i ich odbicia w sztuce starożytnych Indii (s. 11–20)
 • Marcin Stankiewicz, Przestrzeń rzymskich świątyń Izydy na przykładzie Iseum Campense w Rzymie oraz iseum w Pompejach (s. 21–36)
 • Filip Taterka, Kraina Punt – Ziemia Boga starożytnych Egipcjan (s. 37–49)
 • Jakub Wolak, Upadek bytów rozumnych i stworzenie świata materialnego w „Περί Ἀρχῶν” Orygenesa z Aleksandrii (s. 51–78)

XII Studencka Konferencja Starożytnicza Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności (Poznań 2016)

 • Anna Bartol, Przemijanie wykute w kamieniu. Możliwości interpretacyjne mitu Medei na sarkofagach rzymskich (s. 81–96)
 • Aleksandra Grzegorska, Na zawsze w pamięci, na wieki pod podłogą – analiza pochówków w obrębie murów miejskich Megiddo w środkowej i późnej epoce brązu (s. 97–104)
 • Krzysztof Kałek, Wojna o Melid (676–675 p.n.e.) (s. 105–112)
 • Filip Taterka, Rola potomków w podtrzymywaniu pamięci o zmarłych w starożytnym Egipcie na przykładzie steli Pa-di-Sebeka z Hawary (s. 113–122)
 • Kacper Ziemba, Obraz Pinchasa w Pierwszej Księdze Machabejskiej jako element propagandy religijnej dynastii hasmonejskiej (s. 123–129)

ΣΧΟΛΗ. Centro storico. Materiały z objazdu naukowego Koła Starożytniczego UW (Rzym 2015), red. Dominika Lewandowska, Hanna Rajfura, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2016, 123 s.

[ten tom ΣΧΟΛΗ nie jest publikacją pokonferencyjną SKS]

[PDF]

schole_2016

 • Przedmowa (s. 7)
 • Wykaz skrótów (s. 8)
 • Jakub Gruchalski, Westa na Palatynie (s. 9–38)
 • Dominika Lewandowska, Sacra via – restitutio ad fontes (s. 39–72)
 • Paulina Stachowicz, Starożytne serce Rzymu: dwie świątynie na Forum
  Boarium (s. 73–91)
 • Ada Tymińska, Domus Tiberiana, a może jednak domus Gai? O początkach
  imperialnego kompleksu pałacowego na północno-zachodnim zboczu
  Palatynu (s. 93–114)
 • Katarzyna Wojtalik, Teatr Balbusa i Crypta Balbi (s. 115–123)

ΣΧΟΛΗ. Cupido dominandi. Żądza władzy – władza nad żądzą. Lust for Power – Power over Lust, red. Dominika Lewandowska, Kamila Marciniak, Hanna Rajfura, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, 108 s.

[PDF]

Schole_2015_2

 • Wójcik Stanisław, Znaczenie ceremonii świętych zaślubin na podstawie hymnu królewskiego Iddin-Dagan A / The Meaning of the Sacred Marriage Ceremony Based on the Royal Hymn Iddin-Dagan A (s. 9–13)
 • Kaczanowicz Marta, Znaczenie urzędu Bożej Małżonki Amona / The Status of God’s Wives of Amun in the Late Dynastic Period (s. 15–22)
 • Taterka Filip, Hatshepsut and Senenmut or the Secret Affairs of Egyptian State (s. 23–35)
 • Frank Karolina, Marrying a Goddess. An Insight into the Role of Goddesses in the Power-struggle Motif of Old Comedy (s. 37–44)
 • Garnczarska Magdalena, Spotkanie Aleksandra Macedońskiego z gimnosofistami jako przykład zderzenia żądzy władzy z władzą nad żądzą / Alexander the Great’s Encounter with the Gymnosophists as an Example of the Clash of the Lust for Power and with the Control of Lust (s. 45–57)
 • Cazeaux Mathilde, Venus Punica: Dido and Sophoniba in Augustean Literature – Two Women Against Roman Power (s. 59–71)
 • Paradziński Aleksander, The Usurpation of Silvanus and Ethnic Identity (s. 73–94)
 • Stasiewicz Przemysław, Jean Racine’s Berenice – Between Ancient Rome and 17th-century France (s. 95–107)


ΣΧΟΛΗ. Navigare necesse. Morze – Podróż – Przejście – Przemiana
, red. Dominika Lewandowska, Kamila Marciniak, Hanna Rajfura, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2015, 108 s.

Schole_2015

 • Dziurdzik Tomasz, Natione Dalmata. Wielka rola marynarzy z Dalmacji we flocie rzymskiej (s. 9–16)
 • Jęczmienowski Emil, Wpływ rzeki na architekturę obronną limesu górnomezyjskiego. Lokalizacja przepraw przez Dunaj oraz flota mezyjska (s. 17–24)
 • Mosiejczyk Jakub, Motywy akwatyczne na mozaikach z Willi Nilu w Leptis Magna (s. 25–36)
 • Niedziółka Kamil, Antykithira i jej miejsce w dziejach wschodniej części basenu Morza Śródziemnego (s. 37–50)
 • Ryczkowski Patryk Michał, Viae aequoreae. Morskie tło miłości Herony i Leandra w opowieściach Owidiusza i Muzajosa (s. 51–71)
 • Święch Andrzej W., „Waterfront Archaeology” – badania portów oraz przystani i ich znaczenie w archeologii morskiej (s. 73–93)
 • Taterka Filip, Historia rozbitka – najstarsza opowieść żeglarska (s. 95–107)

ΣΧΟΛΗ, red. Dominika Lewandowska, Kamila Marciniak, Hanna Rajfura, współpraca Joanna Kłos, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2014, 168 s.

Schole_2014

VII Studencka Konferencja Starożytnicza Ita enim sunt falsa veris (Lublin 2011)

 • Faszcza Michał Norbert, propaganda antycezariańska w rzymskiej poezji późnorepublikańskiej (s. 9–16)
 • Hipp Krzysztof, Kontrowersyjne bitwy starożytnej Asyrii. Zwycięstwa czy klęski? Trudności w interpretacji źródeł (s. 17–23)
 • Kłos Joanna, Sermo, fama, rumor – przyczynkowo o plotce i plotkarstwie w starożytnym Rzymie (s. 25–38)
 • Wąsik Agnieszka, Imitacje kamieni szlachetnych i ozdobnych w starożytności (s. 39–43)

VIII Studencka Konferencja Starożytnicza Φθορά – śmierć i zniszczenie (Łódź 2012)

 • Dowlasz Barbara, Katastrofa 11 IX 2001 w wybranych współczesnych poematach łacińskich (s. 47–58)
 • Dziurdzik Tomasz, Ateny patrzą na zagładę Troi. Recepcja motywów Ilioupersis w malarstwie wazowym a historia miasta (s. 59–66)
 • Głogowski Piotr, Obrządek pogrzebowy i grobowce perskich królów z dynastii Achemenidów (s. 67–77)
 • Gutek Joanna, Samobójstwo Ajasa w literaturze i sztuce starożytnego świata (s. 79–98)
 • Harat Karolina, Śmierć domostwa. Obrzęd opuszczenia budynków mieszkalnych w neolicie i eneolicie południowo-wschodniej Europy (s. 99–110)
 • Myszkowska-Kaszuba Magdalena, Τὰ νόμιμα – ateńskie obrzędy dokonywane podczas świąt i dni poświęconych zmarłym (s. 111–123)
 • Paprocki Maciej, „Nieudane” unieśmiertelnienia w greckim micie. Czy nieśmiertelność może być śmiertelnie niebezpieczna? (s. 125–145)
 • Paradziński Aleksander, Przygotowania do kampanii przeciw Persji z roku 337 – wojna w imię Boga (s. 147–159)
 • Przybek Karolina, Śmierć Rzymianina na podstawie epigramatów sepulkralnych Marcjalisa (s. 161–167)
 • Organizatorzy konferencji (s. 168)

 ΣΧΟΛΗ. Centrum – Peryferia – Granice, red. Sabina Banasiak, Przemysław Gumiela, Joanna Kłos, Marta Szada, współpraca Zbigniew Fiołna, Ewa Kondracka, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2012, 130 s.

Schole_2012

 • Harat Karolina, Domostwo w miniaturze. Uwagi na temat występowania glinianych modeli budowli w neolicie i eneolicie Europy (s. 7–13)
 • Kłos Joanna, Lustrum, czyli pytanie o granice między literaturą a historią w warsztacie pisarskim Roberta Harrisa (s. 15–26)
 • Krauze Aleksandra, Od antycznej bogini do chrześcijańskich aniołów, czyli o przekraczaniu granic ikonograficznych (s. 27–48)
 • Kurpios Marcin, Konstytutywne cechy życia filozoficznego na podstawie Żywotów i poglądów słynnych filozofów Diogenesa Laertiosa. Próba interpretacji (s. 49–65)
 • Ochał-Czarnowicz Agnieszka, Między Rzymem a Konstantynopolem. Architektura sakralna wczesnochrześcijańskiej Macedonii IV-VI w. (s. 67–76)
 • Piwowarczyk Przemysław, Rozróżnienie między herezją a ortodoksją w pismach Justyna Męczennika i Ireneusza z Lugdunum (s. 77–97)
 • Szada Marta, Funkcje wizerunków na wczesnochrześcijańskich dewocjonaliach pielgrzymich – pomiędzy świętym obrazem a relikwią (s. 99–105)
 • Szoka Andrzej Iwo, „Psi filozofowie” jako wyznawcy Chrystusa, czyli o związkach filozofii cynickiej z chrześcijaństwem (s. 107–123)
 • Informacje o konferencji (s. 125–129)

 ΣΧΟΛΗ. Święto – Zabawa – Uroczystość w świecie starożytnym. Feast – Play – Celebration in the Ancient World, red. Lidia Ożarowska, Karolina Sekita, Jesse Simon, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2011, 178 s.

Schole_2011

 • Murray Oswyn, Introduction (s. 7–8)
 • Araszkiewicz Aleksandra, Śmiech Terencjusza w średniowiecznej komedii. Dulcitius Hrosvithy z Gandersheim na scenie (s. 9–18)
 • Aubriet Damien, Monomachiai and kynegesia in Mylasa in the Hellenistic and the Roman periods (s. 19–29)
 • Fischer Monika, Igrzyska pogrzebowe w Dionizjakach Nonnosa z Panopolis (s. 31–44)
 • Kalicka Joanna, Społeczna rola pijackiej burdy – komos w liryce archaicznej i u Arystofanesa (s. 45–66)
 • Kłos Joanna, Rhetoric, rite and gender – Cicero about Clodius at the Bona Dea feast (s. 67–81)
 • Kryszeń Adam, Cultic Trip in Hittite Anatolia (s. 83–90)
 • Mielniczek Aleksandra, Antyczne święta we współczesnym kinie (s. 91–97)
 • Murray Oswyn, Hedonism and History (s. 99–116)
 • Nowak Maria, Non omnis moriar. Funeral and After-death Ceremonies in the Light of Funerary Clauses in Egyptian Wills (s. 117–126)
 • Sekita Karolina, I shall honour you with dance, Staphylus… (Non. Dion. XIX, 178) The motif of dance in Greek funerary ritual (s. 127–132)
 • Wacławczyk Aleksandra, What is Aprodite laughing at? An attempt at interpretation of the epithet φιλομμειδής in the archaic Greek poetry (s. 133–141)
 • Włodarczyk Elżbieta, O problemach z pewnym niepozornym rzymskim świętem. Feriae Stultorum w literaturze starożytnej (s. 143–151)
 • Wojtczak Marzena, Chosen aspects of the execution of the imperial edicts regarding pagan cult in the context of public celebrations and feasts in the IV century (s. 153–162)
 • Wójtowicz Marta, Sumeryjskie ucztowanie w III tysiącleciu p.n.e. (s. 163–172)
 • Informacje o konferencji (s. 173–178)

ΣΧΟΛΗ. Człowiek starożytny we wspólnocie, red. Marek Dobrzański, Rafał Matuszewski, Agata Stępień, Marta Wójtowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Koło Starożytnicze przy MISH, Poznań 2009, 128 s.

Schole_2009

 • Wstęp (s. 5–7)
 • Daszuta Maciej, Kiedy umilknie oręż… – małżeństwo po spartańsku (s. 9–22)
 • Nowakowski Paweł, Arystofanes – komediopisarz w polis (s. 23–57)
 • Łozowska Alicja, Szpiedzy w starożytnych Indiach (s. 59–71)
 • Taranienko Filip, Pięćdziesiątnica i Babel, czyli biblijna jedność społeczności Nieba i Ziemi (s. 73–84)
 • Krupińska Agnieszka, Rozwój Konstantynopola i jego rola w czasach Konstantyna Wielkiego (s. 85–95)
 • Mitzner Anna, O ustroju politycznym mnichów. Użycie rzeczownika politeia i czasownika politeuomai w dziełach Atanazego i Teodoreta z Cyru (s. 97–108)
 • Chmiel Piotr, Metodologia wykładu prawniczego – prolegomena do świadomości prawnej mieszkańców Italii drugiej połowy V wieku na podstawie Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (s. 109–120)
 • Informacja o IV Studenckiej Konferencji Starożytniczej (s. 121–125)
 • Informacja o organizatorach (s. 126–127)
 • Informacja o Towarzystwie Miłośników Historii (s. 127–128)

 ΣΧΟΛΗ. Poemat papirusu z Derveni: wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, red. Jan Łazicki, Maria Nowak, Katarzyna Pietruczuk, tłum. i komentarz Wojciech Harla, Adam Izdebski, Sonia Knobloch, Jan Łazicki, Antoni Niemyski, Maria Nowak, Katarzyna Pietruczuk, Maciej Śmietanko, Maria Więckowska, Bogna Włodarczyk, Daniel Zarewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Koło Starożytnicze przy MISH, Poznań 2008, 68 s.

[ten tom ΣΧΟΛΗ nie jest publikacją pokonferencyjną SKS]

Schole_2008

 • Lengauer Włodzimierz, Wstęp (s. 5–11)
 • Nowak Maria, Papirus z Derveni – opis znaleziska (s. 13–23)
 • Pietruczuk Katarzyna, Papirus z Derveni – komentarz i kosmogonia (s. 25–48)
 • Tekst poematu na podstawie: A. Bernabé, Poetae epici graeci II. Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. fasc 1 i 2, Monachium, Lipsk 2004; G. Betegh, The Derveni papyrus. Cosmogony, Theology and Interpretation, Cambridge 2004; R. Janko, The Derveni Papyrus. An Interim Text[,] „Zeitschrift für Papyrologie und Ephigraphik” 141 (2002), s. 1–62; F. Jourdan, Le papyrus de Derveni, Paryż 2003; M.L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983 (s. 49–52)
 • Fragmenty (wg: Poetae epici graeci. Testimonia et fragmenta, Pars II, fasc. I, edidit Albertus Bernabé, Monachii et Lipsiae 2004, s. 2–32) (s. 53–58)
 • Rekonstrukcja tekstu poematu (wg: M.L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983, s. 114–115) (s. 59–63)
 • Bibliografia (s. 65–68)

ΣΧΟΛΗ. Religie w świecie antycznym, red. Adam Izdebski, Rafał Matuszewski, Przemysław Piwowarczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Koło Starożytnicze przy MISH, Poznań 2007, 150 s.

Schole_2007

 • Wstęp (s. 5–6)
 • Wójtowicz Marta, Jestem królem i pasterzem Czarnogłowych, jestem bohaterem, bogiem dla wszystkich krajów. Boskość władcy w starożytnej Mezopotamii (s. 7–16)
 • Zielińska Zofia, Walka ze zwyczajem składania ofiar z ludzi w Biblii hebrajskiej (s. 17–30)
 • Paluch Agata, Rytuał w starożytnej mistyce żydowskiej (s. 31–45)
 • Piwowarczyk Przemysław, Dionizyjska interpretacja Boga żydowskiego i jej źródła (s. 47–61)
 • Kocikowski Michał, Zbawcza wartość krwi Chrystusa według autora Listu do Hebrajczyków (s. 63–73)
 • Topoła Łukasz, Horyzont Credo: JHWH a początki teologii chrześcijańskiej (s. 75–84)
 • Piwowarczyk Przemysław, Charakterystyka i uzasadnienie amoralizmu u karpokracjan (s. 85–99)
 • Zawalska Anna, Czy gwiazdy mogą być zbawione? (s. 101–107)
 • Barańska Agnieszka, Teologia na ulicach – rozruchy miejskie w Konstantynopolu jako element dysputy teologicznej (s. 109–121)
 • Jasiński Damian, Szaleni święci w późnoantycznym chrześcijaństwie (s. 123–133)
 • Wróblewski Paweł P., Demityzacja dyskursu filozoficznego w Περι θεῶν Stratona z Lampsakos (s. 135–146)
 • Informacja o III Studenckiej Konferencji Starożytniczej (s. 147–150)

 ΣΧΟΛΗ. Formy organizacji życia społecznego w starożytności, red. Adam Gendźwiłł, Adam Izdebski, Damian Jasiński, Rafał Toczko, Wydawnictwo Poznańskie, Koło Starożytnicze przy MISH UW, Poznań 2006, 100 s.

Schole_2006

 • Wstęp (s. 5–6)
 • Toboła Łukasz, Społeczność jako miejsce teofanii (Rdz 1,26) (s. 7–19)
 • Jarczyk Magdalena, Książę złodziei wychowawcą młodzieży. Hermes w IV hymnie homeryckim (s. 21–32)
 • Nowak Maria, Pozycja prawna i obyczajowa heter w Atenach epoki klasycznej (s. 33–41)
 • Siwińska Bogna, Płaszcz filozofa. Znaczenie wizerunku cynika (s. 43–55)
 • Paluch Agata, O społecznym tle mistycznych prądów starożytnego judaizmu na podstawie Pieśni Ofiary Szabatowej i Hechalot Rabbati (s. 57–68)
 • Piwowarczyk Przemysław, Charakterystyka i konsekwencje antynomizmu zachowań proroków w gminie wczesnochrześcijańskiej w świetle Didache (s. 69–79)
 • Izdebski Adam, Troska biskupów i mnichów o zagrożone społeczności Italii w latach 450–550 (s. 81–93)
 • Informacja o II Studenckiej Konferencji Starożytniczej (s. 95–99)

 ΣΧΟΛΗ. Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, red. Adam Gendźwiłł, Adam Izdebski, Elżbieta Sroczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, Koło Starożytnicze przy MISH UW, Warszawa–Poznań 2005, 132 s.

Schole_2005

 • Wstęp (s. 5–6)
 • Kot Małgorzata Anna, Semiotyka grobu a pochowki neandertalskie (s. 7–21)
 • Józefowicz Ewa, Zmiany w koncepcji boskości króla w starożytnym Egipcie (s. 23–31)
 • Mitzner Anna, Hezjod i mit pięciu pokoleń w świetle współczesnych interpretacji (s. 33–42)
 • Nowak Maria, Wizja kobiet w Dziejach – uniwersalny obraz czy sposób, by podzielić ludzi na Greków i barbarzyńców? (s. 43–51)
 • Jaraczewski Michał, Epi techne czy epi paideia: Hipokrates na rozstaju dróg sofistycznej i platońskiej edukacji (Prot. 312ab). Próba obrony pierwszego pokolenia sofistów przed zarzutem niestosownego pobierania pieniędzy za naukę (s. 53–61)
 • Warmbier Adriana, Ruch sofistyczny jako źródło odniesienia hermeneutyki Nietzscheańskiej (s. 63–72)
 • Toczko Rafał, Philosophia de caelo devocata – sokratejski zwrot ku logoi (s. 73–83)
 • Jarczyk Magdalena, Dusza na straży czy dusza pod strażą? Próba wyjaśnienia dwuznaczności w Cyceronowym Śnie Scypiona (s. 85–90)
 • Szypkowski Łukasz K., Dlaczego starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli w astrologię? (s. 91–94)
 • Toboła Łukasz, Będę, Którym Będę – historia Izraela wydarzaniem się Boga (s. 95–102)
 • Piwowarczyk Przemysław, Żydowska mentalność w mistyce hechalot a idee gnostyckie. Hebrajska Księga Henocha a Poimandres. Studium porównawcze (s. 103–112)
 • Adamiak Stanisław, Między odrzuceniem a asymilacją. Polemika wewnątrzbiblijna na temat traktowania cudzoziemców (s. 113–120)
 • Jasiński Damian, Acedia – grzeszna gnuśność (s. 121–127)
 • Lista referatów wygłoszonych na I Studenckiej Konferencji Starożytniczej (s. 129–132)

Reklamy

1 thought on “Publikacje pokonferencyjne”

 1. I like the helpful information you provide on your articles.

  I’ll bookmark your weblog and take a look at again right here frequently.

  I’m fairly sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the following!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s